Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Beroende av opiater - Riskfaktorer

Det finns ett flertal riskfaktorer för att en person ska utveckla ett opioidbruksyndrom. De vanligast förekommande är:

  • Hereditet: skadligt bruk och beroende inom familjen
  • Miljöpåverkan: riskfaktorer i familjen, i kamratgruppen, i skolan, i närmiljön och i Sverige som nation. Viktigt att understryka att dessa områden också kan utgöra skyddsfaktorer
  • Tidig debut: narkotikadebut vid ung ålder ökar risken för att utveckla ett skadligt bruk och beroende
  • Psykisk sjukdom: alla typer av psykisk ohälsa ökar risken för skadligt bruk och beroende
Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01