Beroende av opiater - Riskbedömning

Suicidriskbedömning

Suicidriskbedömning ska göras vid all kontakt med patientgruppen. Följande faktorer är att beakta särskilt:

  • Pågående bruksyndrom
  • Psykiatrisk samsjuklighet
  • Manligt kön
  • Tidigare suicidförsök
  • Otrygg social situation (ekonomi, boende, bristande socialt nätverk eller nylig förlust av relation)

Våldsriskbedömning

Våldsrisken är hög hos den aktuella patientgruppen och våldsriskbedömningen är komplex.

Följande faktorer ska särskilt beaktas:

  • Pågående substansbruk
  • Våld i anamnesen
  • Antisocial personlighetsstörning
  • Paranoida symtom
Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01