Beroende av opiater - Referenser

  1. MINI D5, Pilgrim Press
  2. Franck, J. & Nylander, I. (2011): Källor till samsjuklighet. Beroendemedicin. Studentlitteratur
  3. Abbott PJ, Weller SB, Walker SR: Psychiatric disorders of opioid addicts entering treatment: preliminary data. J Addict Dis 1994; 13(3): 1-11. PubMed
  4. Cacciola, JS, Alterman, AI, Rutherford MJ, McKay JR, Mulvaney FD: The relationship of psychiatric comorbidity to treatment outcomes in methadone maintained patients. Drug Alcohol Depend 2001; 61(3): 271-80. PubMed
  5. Carpentier, P., Krabbe, P., van Gogh, M., Knappen L., Buitelaar, J. & de Jong C. (2009). Psychiatric comorbidity reduces quality on life in chronic methadone maintained patients. Am J Addict 2009; 18(6): 470-80. PubMed
  6. Carpentier PJ, van Gogh MT, Knapen LJ, Buitelaar JK, De Jong CA: Influence of attention deficit hyperactivity disorder and conduct dosorder on opiod dependence severity and psychiatric comorbidity in chronic methadone-maintained patients. Eur Addict Res 2011; 17(1): 10-20. PubMed
  7. Riktlinjer för användning av individuella planer SLSO Psykiatri 2014
  8. Ihsan Sarman, Läkartidningen 2000; 97: 2182-90, Metadonbehandling under graviditet och dess effekter på barnet

Övriga källor

  • FASS.se
  • Statistikdatabas, Socialstyrelsen
Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01