Beroende av opiater - Komplikationer

Samsjukligheten i psykiatriska sjukdomar kan förvärras under pågående missbruk, dels utifrån nytillkomna trauman och/eller obehandlad psykiatrisk sjukdom.

Patienter i välskötta underhållsprogram har som regel inte överdödlighet på grund av missbruk, såsom överdoser, men detta kräver en noggrann kontroll och uppföljning av somatisk och psykiatrisk problematik.

Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01