Beroende av opiater - Differentialdiagnos

Det är viktigt att utesluta:

  • andra substanser än opiater/opioider både i akut fas samt vid diagnostik inför behandlingsplanering. Detta verifieras med U-tox (övervakade urinprover)
  • somatisk sjukdom/skada
  • annan psykisk störning
Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01