Regionala vårdprogram - Beroende av opiater

Opioider: Ett samlingsnamn som indelas i tre grupper som opiater, semi syntetiska och helsyntetiska opioider.

Opiater och opioider binder sig till opiatreceptorerna i hjärnan och i andra organ. Exempel på opiater är morfin, heroin och kodein.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01