Beroende av cannabis - Vård och remiss

Primärvårdens roll är att

I normalfallet bedrivs både bedömning och behandling av cannabismissbruk/beroende i öppenvård på specialistnivå

  • Specialiserad beroendevård
  • Specialiserade psykiatri

Samtliga patienter utreds med basutredning på grund av hög risk för psykiatrisk samsjuklighet.

Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01