Beroende av cannabis - Utredning

I praktiken görs ofta en första bedömning som fördjupas under den fortsatta kontakten och har som syfte att få en bild av missbruket och patientens aktuella psykiska tillstånd och funktionsnivå.

Inled med att ta fasta på vad patient sagt om motiven till substansanvändandet och nysta vidare utifrån det.

  • Finns det kopplingar till hur konsumtion varierar med psykiskt mående?
  • Förändras eventuella psykiatriska symtom vid konsumtion?
  • Hur i sådant fall – vad upplever patienten är bra och dåligt med detta?
  • Ringa in eventuell samsjuklighet
  • Ta reda på debut, frekvens och dos av olika missbruksmedel (alkohol, nikotin, cannabis, läkemedel, andra narkotiska substanser, dopningpreparat, lösningsmedel)
  • Vilka är de sociala omständigheter kring missbruket?
  • Förekommer missbruk eller beroende?
  • Vilka är motiven och vilka effekter fås? (informationen är viktigt för att förstå om eventuella psykiatriska tillstånd eller sociala förhållanden driver missbruket)
  • Suicidriskbedömning sker alltid och är av särskild vikt om patient nyligen förändrat sitt substansanvändande – vilket kan leda fram till förändringar i det psykiska tillståndet
  • Gör våldsriskbedömning. För strukturerad våldriskbedömning använd V-RISK-10.

Ställ en preliminär diagnos gällande missbruk, beroende, skadligt bruk respektive intoxikation.

I nästa steg görs en fördjupad bedömning med basutredning vid narkotikamissbruk/beroende och dopning om det inte gjorts tidigare.

Somatisk utredning

I utredningen av det somatiska tillståndet bör provtagning och övervägande om infektionsutredning ingå.

Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01