Beroende av cannabis - Om dokumentet

Författare: Anders Tengström, docent, leg. psykolog , Karolinska Institutet. Barn som närstående författad av Christina Scheffel Birath, med. dr, leg. psykolog, Beroendecentrum Stockholm.
Uppdatering; Juan Figueroa, överläkare, barn och ungdomspsykiatern, Beroendecentrum Stockholm.

Granskat av: Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm, Stockholm-Gotlands medicinska råd och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa.

Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01