Beroende av cannabis - Epidemiologi

Cannabis är ett samlingsnamn för olika beredningar som utvinns ur hampväxten Cannabis sativa. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) är det mest psykoaktiva ämnet och som också bestäms i drogtester. Cannabisdebut sker vanligen mellan 16-21 år [3]. Cannabis är den vanligast använda illegala narkotiska drogen. De cannabisberoende kan röka flera gånger om dagen.

Marijuana kommer ifrån cannabisplantans blad medan hasch innefattar även andra delar av plantan.

Såväl marijuana som hasch har idag genomsnittligt betydligt högre THC- koncentration än tidigare och uppvisar nu samma spridning i THC-koncentration, det vill säga från 1 procent upp till 15-20 procent. THC binds till fettväv, vilket ger en lång utsöndringstid, upp till 6-10 veckor vid frekvent användande. Förekomsten av THC i kroppen är kopplad till kognitiva försämringar.

Antal patienter med diagnos cannabismissbruk inom Region Stockholm var drygt 1240 och med beroende cirka 640 år 2012 enligt tillgänglig vårdstatistik för både öppen och slutenvård.Mörkertalet kan antas vara stort.

I kontakten med vården ses cannabismissbruk vanligen i ett kluster av problem - medicinska, sociala och psykologiska.

Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01