Regionala vårdprogram - Beroende av cannabis

I medicinsk-psykiatrisk diagnostik förekommer begreppen skadligt bruk enligt ICD-10 och missbruk enligt DSM IV. Diagnosen cannabismissbruk respektive skadligt bruk sätts då man gjort det sannolikt att användandet upprepat har haft tydliga negativa effekter för brukaren, till exempel inom jobbet, relationer eller fritidssysselsättningar.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01