Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Basutredning vid narkotikaberoende och dopning

Vuxenpsykiatrins Basutredning (AUDIT – C tre första frågorna), ASRS, PHQ-9, EQ5D, CGI-S, MINI-SCID1, ANAMNES)
Med tillägg: AUDIT inklusive TLFB, DUDIT inklusive TLFB , MANSA (alt GAF), V- RISK-10, SCID ll,Suicidstege, klinisk intervju, somatisk us, blod- och urinprover.

Relaterade länkar

Granskat av: Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm, Stockholms medicinska råd och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2018/01/29