Basutredning vid narkotikaberoende och dopning

Vuxenpsykiatrins Basutredning (AUDIT – C tre första frågorna), ASRS , 31.3 kB., PHQ-9 , 25.5 kB., EQ5D , 38.7 kB., CGI-S, MINI , 953.1 kB.-SCID1, ANAMNES)
Med tillägg: AUDIT , 93.7 kB. inklusive TLFB, DUDIT , 147.1 kB. inklusive TLFB , MANSA (alt GAF), V- RISK-10, SCID ll,Suicidsteg , 88.6 kB.e, klinisk intervju, somatisk us, blod- och urinprover.

Relaterade länkar

Granskat av: Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm, Stockholms medicinska råd och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2018/01/29