Autismspektrum - Vård och remiss

Patienter med autismspektrumtillstånd bör handläggas inom primärvården eller psykiatrin och bör ha en ansvarig läkare som är kunnig inom området. Dessa patienter har också möjlighet att söka insatser från habiliteringen.

Utredning för misstänkt autismspektrumtillstånd bör ske av ett neuropsykiatriskt utredningsteam inom psykiatrin. Var god se avsnittet om neuropsykiatrisk utredning för mer information.

Undantagsvis kan personer med autismspektrumtillstånd behöva akut inneliggande vård för psykiatriska problem, exempelvis vid svår agitation, självskada eller florid psykos, men det bör då handla om korta vårdtider, om möjligt i en särskilt anpassad vårdmiljö.

Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2014/02/03