Autismspektrum - Uppföljning

Behandling följs upp efter 5-7 månader från behandlingsstart (avslutad basutredning), samt årsvis vid längre behandlingar, med EQ-5D och CGI-S. Dessutom görs syndromspecifik uppföljning enligt nedan.

Checklista

  • nytillkomna psykiatriska symtom, behov av behandling
  • alkohol, narkotika, tobak.
  • kost, motion, sömn
  • revidera vårdplan:
  1. eventuell läkemedelsbehandling, recept
  2. psykologisk behandling
  3. kontakt med habiliteringen
  4. insatser från övrigt samhällsstöd
  5. berörda minderåriga
  6. behov av intyg
Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2014/02/03