Autismspektrum - Sjukskrivning

Många patienter med autismspektrumtillstånd vill och kan arbeta. Dock kan särskild anpassning av arbetsuppgifter, -tempo och -miljö behövas, ibland med stöd av hjälpmedel.

Många är lätt uttröttbara och har stort behov av vilopauser för att kunna fungera i arbete. Sjukskrivning på deltid, varaktigt eller under kortare perioder, kan vara indicerad.

Patienter med svårare former av autismspektrumtillstånd, särskilt tillsammans med utvecklingsstörning, har vanligen en funktionsnedsättning som medför ett varaktigt hinder för förvärvsarbete.

Samsjuklighet: Föreligger samsjuklighet bör arbetsförmågan även bedömas utifrån rekommendation för det tillståndet, med beaktande av den belastning som autismspektrumtillstånd i kombination med samsjuklighet innebär.

Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats. finns blanketter för sjukvården.

Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2014/02/03