Autismspektrum - Riskfaktorer

Ärftlighet dominerar. Andra kända riskfaktorer är exponering för alkohol och vissa läkemedel under fosterstadiet, hög ålder hos föräldrarna, förlossningskomplikationer och prematuritet.

Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2014/02/03