Autismspektrum - Riskbedömning

Suicidrisk

Suicidrisken kan vara förhöjd vid autism. Strukturerad suicidriskbedömning bör göras, även när man kontrollerar för andra psykiatriska tillstånd. Se Suicidnära patienter

Referenser:

Chen et al: Risk of suicide attempts among adolescents and young adults with autism spectrum disorder. J Clin Psychiatry 78:9, november/december 2017.

Hirvikoski et al: Premature mortality in autism spectrum disorder. The British Journal of Psychiatry. 1-7. november 2015.

Våldsrisk

Autism innebär en liten ökad risk för våld.

Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2020/08/26