Autismspektrum - Om dokumentet

Författare: Ylva Ginsberg, överläkare, specialist i psykiatri Neuropsykiatriska teamet, PRIMA barn- och vuxenpsykiatri. Christoffer Rahm, ST-läkare Psykiatri Sydväst, 2011.

Granskat av: Sakkunniga i Psykiatrirådet i SLL; Annika Brar, överläkare, PRIMA vuxenpsykiatri Lidingö, 2011.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2014/02/03