Autismspektrum - Juridik

Vårdintyg LPT §4

Uppfyllelse av kriterium 1: (”Allvarlig psykisk störning.”) Autismspektrumtillstånd i sig räknas inte som en allvarlig psykisk störning i juridisk mening, men pålagring av mycket självskada, suicidrisk eller psykos kan innebära att kriteriet ändå är uppfyllt.

Uppfyllelse av kriterium 2: (”Oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnet runt-vård.”) I regel bör patienterna vårdas i sin invanda, välbekanta miljö, särskilt då de mår som sämst. I undantagsfall kan sluten vård vara nödvändig om situationen är ohållbar i hemmiljön och då kan även detta kriterium anses vara uppfyllt.

Uppfyllelse av kriterium 3: (”Inställning till erbjuden vård”, det vill säga om patienten accepterar att ta emot vård och behandling, eller inte kan fatta grundat ställningstagande till det.) Autismspektrumpatienter kan ha stora svårigheter att sätta sig in i någon annans tankar eller avsikter, att bedöma sitt eget beteende samt bristande föreställningsförmåga, varför de kan ha svårt att fullt ut ta ställning till erbjudande om inläggning.

Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2014/02/03