Regionala vårdprogram - Autismspektrum

Autismspektrum är ett spektrum av utvecklingsrelaterade problem med debut i barndomen som utmärks av varaktig funktionsnedsättning i fråga om social kommunikation och interaktion samt begränsade, repetitiva beteendemönster, intressen och aktiviteter.

Relaterade länkar

Publicerad: 2011/10/03 Senast uppdaterad: 2014/02/03