Ätstörningar - Sjukskrivning

Försäkringsmedicin vid ätstörningar

Sjukpenning
En person med ätstörning som under en begränsad period helt eller delvis inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter på grund av sjukdomsbesvären har rätt till sjukpenning enligt gängse regler. Vid undernäring kan vila och begränsad aktivitet utgöra en viktig del i att återställa kroppens energibalans. Värt att notera är att det vid anorexia nervosa inte sällan saknas sjukdomsinsikt och patienter kan således uttrycka önskemål om fortsatt arbete trots betydande medicinska risker.

Tillfällig föräldrapenning
Föräldrar till barn med allvarlig ätstörningsproblematik som inte kan gå i skolan och behöver föräldrarnas stöd under hela eller delar av dagen bör erbjudas tillfällig föräldrapenning (TFP). TFP kan normalt fås för barn upp t o m 16 års ålder, men i vissa fall även upp till 18 års ålder.

Sjuk- och aktivitetsersättning
Sjukersättning är till för patienter med sjukdomsbesvär som är ihållande och långvariga. För åldersgruppen 19-29 år kallas motsvarande ersättning för aktivitetsersättning. För att kunna få sjuk- eller aktivitetsersättning ska arbetsförmågan bedömas vara varaktigt nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden. I praktiken handlar det i dessa fall om mycket allvarliga ätstörningstillstånd, ofta i kombination med någon neuropsykiatrisk samsjuklighet. Patienten ska själv ansöka om aktivitetsersättning och bifoga ett läkarutlåtande som styrker sjukdomens svårighetsgrad och varaktighet.

Sjukpenning i förebyggande syfte
Patienter som ska genomgå behandling för sin ätstörning kan få sjukpenning i förebyggande syfte. Behandlingsplan och beräknad tid för behandlingen ska skickas med läkarutlåtandet som skrivs på särskild blankett. Det krävs också att man har konstaterat att det föreligger en förhöjd sjukdomsrisk om inte behandlingen kommer till stånd. Medicinsk behandling i förebyggande syfte kan ske etappvis med mellanliggande uppehåll i behandlingen. Under dessa behandlingsuppehåll kan patienten vara i fullt arbete men kan också ha rätt till full sjukpenning.

Försäkringskassan  Länk till annan webbplats.finns blanketter för sjukvården.

Publicerad: 2011/10/21 Senast uppdaterad: 2017/04/21