Ätstörningar - Riskbedömning

Suicidrisk
Suicidrisk , 144.7 kB. finns vid mer kronisk ätstörning och samtidig depression. Självdestruktivitet är vanligare vid ätstörning med hetsätningssymptom. Samtidigt missbruk och/eller personlighetsstörning ökar risken.

Publicerad: 2011/10/21 Senast uppdaterad: 2017/04/21