Ätstörningar - Om dokumentet

Författare: Agnes Hultén, överläkare SCÄ

Reviderat: Mattias Strand, överläkare SCÄ, och Yvonne von Hausswolff-Juhlin, verksamhetschef SCÄ.

Granskat av: Anna-Maria Bengtsson af Sandeberg, överläkare SCÄ, och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa.

Publicerad: 2011/10/21 Senast uppdaterad: 2017/04/21