Ätstörningar - Juridik

Vid enstaka tillfällen kan det bli nödvändigt att använda tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Länk till annan webbplats.. Det gäller framför allt patienter med anorexia nervosa som är gravt undernärda. Tvångsvård kan endast tillämpas om patienten motsätter sig frivillig vård och är framför allt aktuellt om patienten vägrar att inta föda och man är tvungen att ge sondnäring. Tvångsvård får endast bedrivas på psykiatrisk klinik som drivs i landstingets regi. I de fall då patienten behöver behandling i intensivvård eller vid medicinklinik måste hen samtidigt vara inskriven på en psykiatrisk klinik. Det är givetvis oerhört viktigt att i så hög grad som möjligt försöka motivera patienten till frivillig vård.

Anhörigföreningar – Frivilligorganisationer

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt (ABK)
Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt Länk till annan webbplats. har funnits i Stockholm sedan 1983. Föreningen vänder sig till personer som har eller har haft en ätstörning och deras anhöriga. 2003 blev ABK en riksförening som idag verkar över hela landet. Anhörigberättelser Länk till annan webbplats. finns att läsa. Även En närståendes handbok Länk till annan webbplats.

Föreningen mot anorexi och bulimi, FAB
Föreningen bildades 1995 av föräldrar och anhöriga till patienter och före detta patienter som behandlats på Mando. Föreningen är en stödförening som anordnar föreläsningar och seminarier. Kontaktas via epost, info@mando.se.

Tjejzonen
Tjejzonen Länk till annan webbplats. är en ideell förening som bildades 1998 och som i första hand riktar sig till flickor mellan 12 och 25 år. Ätstörningszonen är en verksamhet inom Tjejzonen med vuxna volontärer som erbjuder stöd och utbildning.

Publicerad: 2011/10/21 Senast uppdaterad: 2017/04/21