Ätstörningar - Differentialdiagnos

Somatiska tillstånd

Det finns ett flertal somatiska tillstånd som kan medföra symtom i form av problem med ätandet och viktminskning:


Psykiatriska tillstånd

Även andra psykiatriska tillstånd kan medföra symtom som påminner om ätstörningsbesvär:

Publicerad: 2011/10/21 Senast uppdaterad: 2017/04/21