Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Stäng
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Regionala vårdprogram - Ätstörningar

Ätstörningar utgör komplexa sjukdomsfenomen med stora individuella skillnader där biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer samverkar med predisponerande, utlösande och vidmakthållande faktorer. Predisponerande faktorer kan vara genetisk sårbarhet, personlighetsdrag präglade av osäkerhet, ängslan och perfektionism samt familjekulturella faktorer. Dessa kan vid olika tidpunkter samspela med utlösande faktorer, så som traumatiska livshändelser, separationer i familjen eller mobbning, och framkalla debut av ätstörning.

Relaterade länkar

Publicerad: 2011/10/21 Senast uppdaterad: 2017/04/21