Alkoholberoende - Utredning

  • Förhållningssättet ska vara vänligt och empatiskt, lyssnande och icke-konfrontativt
  • Screeningmetoder: AUDIT , 93.7 kB., tolkning av AUDIT , 22.6 kB. eller CAGE , 9.1 kB. (Cut down, Annoyed, Guilty och Eyeopener)
  • Eventuellt kartläggning av konsumtion och somatiskt tillstånd, insikt och motivation, nätverk. (ASI , Addiction
  • Severity Index kan användas för utredning och uppföljning, men viss utbildning fordras!)
  • Basutredning (tillgänglig för verksamheter med SLL-avtal)

Biokemiska markörer

  • Etanol i utandningsluft alternativt B-etanol
  • S-CDT (Kolhydratfattigt transferrin): Ökar först efter flera veckors tungt intensivkonsumtion. 60 g etanol (motsvarar en flaska vin) per dag under några veckor ger förhöjda värden i 50 procent av fallen. Bland dem som dricker minst 100 g/dygn har CDT en sensitivitet på mer än 90 procent. Individuella förändringar i mätvärdet kan dock noteras vid lägre alkoholintag. Korrelationen mellan alkoholintag och CDT är måttlig. Vid alkoholabstinens halveras CDT på 1-2 veckor. Falskt högt värde kan förekomma hos patienter med svår levercellskada.
  • B-PEth (Fosfatidyletanol): Det krävs minst en veckas regelbunden hög alkoholkonsumtion. Halveringstiden är ca 4 dygn. Testet avspeglar de senaste cirka 4 veckornas konsumtion. Värden under 0,05 µmol/L tyder på inget eller endast sporadiskt alkoholintag; värden över 0,20µmol/L kan tyda på ett högt och regelbundet intag. Sambandet mellan alkoholintag och PEth-värde är dock inte helt fastställt, vilket gör det svårt att skilja på olika konsumtionsnivåer.
  • U-EtG (Etylglukuronid) och U-EtS (Etylsulfat): Upptäcker alkoholkonsumtion även sedan etanolen försvunnit ur kroppen. Halveringstiden är 2-3 timmar. Även mycket små intag (t ex lättöl) kan påvisas åtskilliga timmar efteråt och större intag upp till 2–3 dygn.
  • S-GT, S-ASAT, S-ALAT, B-MCV: ASAT är typiskt högre än ALAT vid alkoholmissbruk. ASAT/ALAT kvoten är > 1, några dagar till en vecka efter avslutat alkoholintag. Halveringstiden för ASAT är ett dygn och halveringstiden för ALAT är 2-3 dygn så efter en veckas nykterhet blir ofta kvoten < 1. Relativt ospecifika markörer, men kan ge viss information.
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03