Alkoholberoende - Uppföljning

  • Vid läkemedelsbehandling sker sedvanlig uppföljning inkluderande monitorering av eventuella biverkningar ( se under respektive preparat) under de första 2 veckorna, därefter regelbunden kontroll av medicinering och somatiskt status
  • Regelbunden uppföljning och kontroll av alkoholfrihet, eventuell abstinensbehandling, konsultinsatser till vårdgrannar.
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03