Alkoholberoende - Samsjuklighet

Att dricka alkohol (riskbruk, missbruk och beroende) ökar i viss mån risken att drabbas av vissa psykiska sjukdomar.

De vanligaste komorbida tillstånden vid alkoholberoende:

  • Depression
  • Ångestsyndrom
  • Bipolär sjukdom
  • Schizofreni
  • Personlighetsstörning

Samsjuklighet (beroende plus annan psykisk sjukdom) innebär sämre prognos och behandlingarna för båda tillstånden måste ske samtidigt och samordnat för att förebygga ett negativt förlopp.

Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03