Alkoholberoende - Riskfaktorer

  • Ärftlighet
  • Kulturella och sociala skillnader (t.ex. med avseende på alkoholvanor, attityder till alkohol)
  • Könsaspekter (män dricker mer än kvinnor, men ökad risk för kvinnor på grund av lägre kroppsvikt och distributionsvolym)
  • Tidig alkoholdebut
  • Tidig nikotindebut
  • Psykiska sjukdomar
  • Personlighetsstörning
  • Ensamstående (äktenskap/samlevnad med person som inte har alkoholproblem är en skyddsfaktor) (3)
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03