Alkoholberoende - Riskbedömning

  • Suicidriskbedömning
  • Fråga om det finns närstående barn och gör en orosanmälan till socialtjänsten vid minsta misstanke att ett barn kan fara illa
  • Bedömning om det finns eventuell bakomliggande psykisk sjukdom (se samsjuklighet)
  • Gör vid behov en våldsriskbedömning
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03