Alkoholberoende - Om dokumentet

Författare: Gunilla Karlsson, överläkare Beroendecentrum Stockholm.

Reviderat: Johan Franck, professor, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm; Juan Figueroa Sepulveda, överläkare, medicinskt ledningsansvarig, Maria Ungdom.

Granskat av: Lars Blomström, medicinsk chef, Capio psykiatri/Capio Maria. och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03