Alkoholberoende - Kvalitetsindikatorer

Följande indikatorer rekommenderas

  • Verksamheten har skriftliga rutiner för tidig upptäckt, rådgivning och behandling
  • Medarbetare har utbildning i tidig upptäckt, kort intervention
  • Skriftlig samarbetsöverenskommelse med specialiserad beroendevård och socialtjänst
  • Andel nybesökare som genomgått screening av alkoholvanor
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03