Alkoholberoende - Komplikationer

Dödsfall

 • suicid - upp till 40 procent av patienter med alkoholberoende försöker ta sitt liv vid något tillfälle, och cirka 7 procent dör i självmord
 • intoxikation, alkohol enbart eller tillsammans med andra substanser

Trauma

 • sårskador, frakturer
 • subduralhematom (OBS! Kan missas - patienten kan ha minneslucka för det utlösande traumat)
 • tryckskador när patienten länge legat berusad
 • nedsatt koagulationsförmåga vid leverskada

Neurologi

 • epileptiska anfall
 • cerebellär påverkan (balansrubbning, bredspårig gång, ataxi, apraxi)
 • cerebral påverkan (minne, koncentration, affektlabilitet, affektinkontinens, social kompetens)
 • perifer neuropati
 • Wernicke - Korsakoffs syndrom (tiaminbrist - B1)

Metabola förändringar

 • hormonrubbningar
 • hyperuricemi
 • hypertriglyceridemi
 • infertilitet

Cancer

 • Alkohol är en dosberoende, reversibel riskfaktor för flera olika typer av cancer (inklusive lever, munhåla, esofagus, larynx, bröst och tjocktarm). Även måttligt alkoholintag (>1 standardglas/dag) har carcinogena effekter. (4)

Leverskada

 • fettlever
 • leverinflammation
 • levercirros

Bukspottkörtelinflammation

 • akut pankreatit
 • kronisk pankreatit

Psykiska

 • depression
 • sömnstörning
 • vanföreställningar, hallucinationer
 • ångest
 • alkoholdemens
 • ökad våldsrisk (5-8)

Hjärta-kärl

 • kardiomyopati
 • hjärtsvikt
 • förmaksflimmer, takykardi
 • hypertoni
 • esophagusvaricer
 • stroke (blödning/infarkt)
 • erektil dysfunktion

Fosterskada

 • FAS = Fetalt Alkoholsyndrom, fosterskada som kan ge svåra funktionshinder
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03