Alkoholberoende - Kloka listan

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning,se Alkoholberoende, Psykiatristöd och Viss.

Återfallsförebyggande behandling

Återfallsförebyggande behandling kan användas generellt inom hälso- och sjukvården (inte enbart inom beroendevård) i kombination med uppföljning som innefattar medicinska råd och stöd.

I första hand

Aotal, Campral
Naltrexon ...

I andra hand - aversionsbehandling

Antabus

Se även Läkemedelsbehandling av alkoholberoende, Läkemedelsverket.

Abstinensbehandling

Oxascand

Se även Behandling vid alkoholabstinens, Läkemedelsverket.

Vitamin B1-brist

Tiamin (licensvara)

inj

Peroral substitution rekommenderas inte på grund av dålig absorption.

Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2020/02/26