Regionala vårdprogram - Alkoholberoende

Primärvårdens roll är att förebygga och tidigt upptäcka alkoholriskbruk, alkoholproblem samt behandla somatiska komplikationer vid behov.

Relaterade länkar