ADHD - Vård och remiss

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) bör utredas och behandlas inom psykiatrin.

Utredning för misstänkt ADHD bör ske av ett neuropsykiatriskt utredningsteam. Var god se avsnittet om neuropsykiatrisk utredning för mer information.

Patienter med ADHD blir ibland aktuella för sluten vård, men då framför allt på grund av psykiatrisk samsjuklighet eller impulsiva vålds-/suicidhandlingar.

För patienter med ADHD som inte har behov av behandling inom psykiatrin kan ibland kognitivt stöd och hjälpmedel via primärvårdsrehabiliteringen bli aktuellt.

Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26