ADHD - Uppföljning

Behandling följs upp efter 5-7 månader från behandlingsstart (avslutad basutredning), samt årsvis vid längre behandlingar, med EQ-5D och CGI-S. Dessutom görs syndromspecifik uppföljning enligt nedan.

Se även rutiner för uppföljning av läkemedelsbehandling.

Checklista

 • Symtomskattning (ASRS , 71.9 kB.)
 • Skattning av biverkningar , 27.2 kB.
 • Puls, blodtryck
 • Vikt, BMI
 • Alkohol, narkotika, tobak
 • Kost, motion, sömn
 • Nytillkomna psykiatriska symtom, behov av behandling
 • Om det finns berörda minderåriga, beakta deras situation och behov av information, råd och stöd
 • Revidera vårdplan:
  • fortsatt läkemedelsbehandling, recept
  • psykologisk behandling
  • kognitivt stöd
  • behov av insatser från övrigt samhällsstöd
  • behov av intyg

Checklista för utskrift , 23.6 kB.

Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26