ADHD - Sjukskrivning

I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer Länk till annan webbplats.:

Heltidssjukskrivning: ADHD i sig bör inte föranleda heltidssjukskrivning.

Deltidssjukskrivning: Deltidssjukskrivning kan behövas periodvis om det finns någon extra belastning, tills man har utrett vad som orsakar belastningen och vilken eventuell behandling och vilka stödåtgärder som kan behövas.

Svår ADHD: kan innebära permanent nedsatt arbetsförmåga.

Samsjuklighet: Föreligger samsjuklighet bör arbetsförmågan även bedömas utifrån rekommendation för det tillståndet, med beaktande av den belastning som ADHD i kombination med samsjuklighet innebär.

Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats. finns blanketter för sjukvården.

Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26