ADHD - Riskbedömning

Suicidrisk

Adhd innebär en förhöjd suicidrisk, även när man kontrollerar för andra psykiatriska tillstånd. Se Suicidnära patienter.

Referens: Ljung et al. Common etiological factors of attention-deficit/hyperactivity disorder and suicidal behavior. JAMA Psychiatry 2014;71(8):958-964

Våldsrisk

ADHD med uttalad impulsivitet kan innebära en ökad risk för våld. Risken är ytterligare förhöjd vid vissa samtidiga tillstånd såsom missbruk/beroende och antisocial personlighetsstörning.

Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26