ADHD - Om dokumentet

Författare: Ylva Ginsberg, leg. läkare, specialist i psykiatri Neuropsykiatriska teamet, PRIMA barn- och vuxenpsykiatri. Christoffer Rahm, ST läkare Psykiatri Sydväst, 2011

Läkemedelsavsnittet reviderat januari 2019 av Ylva Ginsberg, leg. läkare, specialist i psykiatri, med dr Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning.

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm, Annika Brar, överläkare, PRIMA vuxenpsykiatri Lidingö, 2011.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26