Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

ADHD - Kloka listan

Specialiserad vård

ADHD hos barn och vuxna (Psykiatri)

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se ADHD, Psykiatristöd och Viss.

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra behandlingsinsatser.

Läkemedel vid ADHD, Läkemedelsverket 

I första hand

Methylphenidate …, Concerta

långverkande depottablett

Ritalin, Ritalina

medellångverkande, depotkapsel

Equasym Depot

medellångverkande, depotkapsel

Methylphenidate …, Medanef Medikinet
Ritalin

kortverkande, tablett

I andra hand

Elvanse, Elvanse Vuxen

Vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då dessa inte tolereras

Atomoxetin ..., Audalis
Intuniv

För barn 6–17 år

Publicerad: 2013/06/01 Senast uppdaterad: 2020/02/26