ADHD - Epidemiologi


Prevalens

Cirka 5-7 procent av barn, 2-4 procent av vuxna. Inom specialistpsykiatrin beräknas cirka 20 procent av patienterna ha ADHD, även om flertalet fortfarande är odiagnostiserade. Det finns omkring sex gånger fler diagnostiserade pojkar än flickor, men könsskillnaden avtar med stigande ålder. Troligen finns ett stort mörkertal av flickor med ADHD.

Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26