Kvinnosjukdomar och förlossning

Till kvinnosjukdomar räknas bland annat cellförändringar i livmoderhalsen, endometrios, aborter, preventivmedelsrådgivning, fertilitetsbehandling, blödningsrubbningar, förändringar i livmodern och vård av tidigare könsstympning.

I förlossningsvård ingår åtgärder såväl före och under som efter en förlossning samt fosterdiagnostik.

Nedan hittar du gemensamma riktlinjer för förlossningsvården i Region Stockholm- Gotland samt de regionala vårdprogram som gäller i regionen.