Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Webbsändning om vårdförlopp schizofreni

En webbsändning om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Syftet med webbsändningen är att informera och sprida kunskap om vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande som godkändes hösten 2020 och vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd som går på internremiss 10 maj 2021.

Organisatör: Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa i samarbete med nationella arbetsgruppen (NAG) för schizofreni och den arbetsgrupp från Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR som bidragit i arbetet med att ta fram vårdförloppen.

Tid

31 maj 2021 kl 10:00 - 12:00

Kostnad

Kostnadsfritt

Målgrupp

Du som är ansvarig för eller delaktig i implementeringen av vårdförlopp schizofreni
i region eller kommun. Även professioner som berörs av vårdförloppet i region och kommun, primärvårdsreprententer, patientföreningar, tjänstepersoner i förvaltningar,
verksamhetsutvecklare är varmt välkomna att delta.

Mer information och anmälan

Anmälanlänk till annan webbplats

Publicerad: 2021/05/04 Senast uppdaterad: