Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa

Webbinariet - Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – Samverkan och samarbete om vårdförlopp schizofreni

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar under våren webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt vid psykisk ohälsa och ge exempel på hur både regionernas och kommunernas primärvård kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta webbinarium är fokus på samverkan och samarbete mellan regionernas och kommunernas primärvård, vårdgrannar och civilsamhället vid psykisk ohälsa.

Tid

20 maj 2021, kl 14:30 - 16:30

 Plats Webbinarium på plattformen Zoom

Kostnad

Kostnadsfritt

Målgrupp

Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar med psykisk hälsa i primärvård.

Mer information och anmälan

Anmälanlänk till annan webbplats

Publicerad: 2021/05/04 Senast uppdaterad: