Vilka står bakom?

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom Region Stockholm som ingår i det regionala programområdet Psykisk hälsa, Stockholm-Gotlands medicinska råd och Region Stockholms Läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa.

Vem vänder sig Psykiatristöd till?
Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård men är tillgänglig för all personal inom hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och närstående.

Var kommer kunskapen ifrån och hur kvalitetssäkras innehållet på Psykiatristöd?
Innehållet baseras på de Regionala vårdprogram som tagits fram inom Region Stockholm, Nationella riktlinjer och andra underlag från Socialstyrelsen.

Publicerad: 2019/11/28 Senast uppdaterad: 2019/11/28