Om oss - Varifrån kommer kunskapen?

Innehållet på Psykiatristöd baseras på de Regionala vårdprogram som tagits fram inom Region Stockholm, Nationella riktlinjer och andra underlag från Socialstyrelsen.

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom Region Stockholm. De representerar Regionalt programområde Psykisk hälsa, Stockholm - Gotlands medicinska råd och Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa.

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Psykiatristöd ansvarar inte för källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. Psykiatristöd ansvarar inte heller för felaktiga rekommendationer, indirekta skador eller följdskador till följd av användningen av informationen på webbplatsen.

Publicerad: 2019/11/28 Senast uppdaterad: 2019/11/28