Förvaltning

Förvaltningsledning för Psykiatristöd

Ameli Norling, tf enhetschef Kunskapsstyrning och -stöd, Somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Clara Hellner, ordförande Regionalt programområde Psykisk hälsa, FoUU-direktör SLSO/professor i barn- och ungdomspsykiatri, adj Karolinska Institutet.

Hanna Vidsten, processledare Regionalt programområde Psykisk hälsa, Kunskapsstyrning och -stöd, Somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Kvalitetssäkring, övergripande innehållsgranskning och -utveckling
Regionalt programområde Psykisk hälsa och Expertgrupper i Region Stockholms Läkemedelskommitté.

IT- nära förvaltning

Gunnar Borg, webbkoordinator/förvaltningsledare. gunnar.borg@sll.se

Redaktion

Hanna Vidsten, processledare inom Regionalt programområde Psykisk hälsa
Urszula Arpholm Felix, webbredaktör, Kunskapsstyrning och -stöd, Somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Innehållsproduktion

Författare och faktagranskare utsedda av Regionalt programområde Psykisk hälsa samt andra sakkunniga som utgör stöd åt redaktionen.

Kontakt

Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på psykiatristod.hsf@sll.se

Har du frågor som berör vård som patient eller anhörig, eller andra frågor kring sjukdom och hälsa, hänvisar vi till din vårdgivare eller till 1177 vårdguidenlänk till annan webbplats

Publicerad: 2019/08/08 Senast uppdaterad: 2019/09/03