Förvaltning

Förvaltningsledning för Psykiatristöd

Ameli Norling, enhetschef Kunskapsstyrning och -stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, ordförande i Region Stockholm-Gotland medicinska råd.

Johan Franck, ordförande Regionalt programområde Psykisk hälsa, FoUU-direktör, Stockholms läns sjukvårdsområde, professor i psykiatri, Karolinska Institutet .

Kvalitetssäkring, övergripande innehållsgranskning och -utveckling
Regionalt programområde Psykisk hälsa och Expertgrupper i Region Stockholms Läkemedelskommitté.

Teknisk förvaltning

Gunnar Borg, webbkoordinator/förvaltningsledare. gunnar.borg@regionstockholm.se

Redaktion

Urszula Arpholm Felix, webbredaktör, Kunskapsstyrning och -stöd,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Innehållsproduktion

Författare och faktagranskare utsedda av Regionalt programområde Psykisk hälsa samt andra sakkunniga som utgör stöd åt redaktionen.

Kontakt

Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen, e-post: psykiatristod.hsf@regionstockholm.se

Har du frågor som berör vård som patient eller anhörig, eller andra frågor kring sjukdom och hälsa, hänvisar vi till din vårdgivare eller till 1177 vårdguiden Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2019/08/08 Senast uppdaterad: 2019/09/03