Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Förvaltning

Förvaltningsledning för Psykiatristöd

Ameli Norling, enhetschef Kunskapsstyrning och -stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Johan Frank, ordförande Regionalt programområde Psykisk hälsa, FoUU-direktör, Stockholms läns sjukvårdsområde/professor i psykiatri, Karolinska Institutet .

Kvalitetssäkring, övergripande innehållsgranskning och -utveckling
Regionalt programområde Psykisk hälsa och Expertgrupper i Region Stockholms Läkemedelskommitté.

Teknisk förvaltare

Gunnar Borg, webbkoordinator/förvaltningsledare. gunnar.borg@sll.se

Redaktion

Urszula Arpholm Felix, webbredaktör, Kunskapsstyrning och -stöd,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Innehållsproduktion

Författare och faktagranskare utsedda av Regionalt programområde Psykisk hälsa samt andra sakkunniga som utgör stöd åt redaktionen.

Kontakt

Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen, e-post: psykiatristod.hsf@sll.se

Har du frågor som berör vård som patient eller anhörig, eller andra frågor kring sjukdom och hälsa, hänvisar vi till din vårdgivare eller till 1177 vårdguidenlänk till annan webbplats

Publicerad: 2019/08/08 Senast uppdaterad: 2019/09/03