Förvaltning

Förvaltningsledning för Psykiatristöd

Ameli Norling, tf enhetschef Kunskapsstyrning och stöd, Somatisk specialistvård, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Clara Hellner, ordförande Regionalt programområde Psykisk hälsa, FoUU-direktör SLSO/professor i barn- och ungdomspsykiatri, adj Karolinska Institutet

Hanna Vidsten, webbredaktör Kunskapsstyrning och stöd, Somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Kvalitetssäkring, övergripande innehållsgranskning och -utveckling
Regionalt programområde i Psykisk hälsa och expertgrupper i Region Stockholms läkemedelskommitté.

IT- nära förvaltning

Kontakt: Gunnar Borg, Webbkoordinator / Förvaltningsledare. gunnar.borg@sll.se

Redaktion

Hanna Vidsten, samordnare & webbredaktör psykiatristod.hsf@sll.se

Innehållsproduktion

Författare och faktagranskare utsedda av Regionalt programområde i Psykisk hälsa samt andra sakkunniga som utgör stöd åt redaktionen.

Kontakt

Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på psykiatristod.hsf@sll.se

Har du frågor som berör vård som patient eller anhörig, eller andra frågor kring sjukdom och hälsa, hänvisar vi till din vårdgivare eller till 1177 vårdguidenlänk till annan webbplats

Publicerad: 2019/08/08 Senast uppdaterad: 2019/09/03