Om oss

Webbplatsen Psykiatristöd fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Region Stockholm.

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Psykiatristod.se ansvarar inte för källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. Psykiatristod.se ansvarar inte heller för felaktiga rekommendationer, indirekta skador eller följdskador till följd av användningen av informationen på webbplatsen.

Publicerad: 2019/11/28 Senast uppdaterad: 2019/11/28